Rázová vlna od STORZ MEDICAL

Radiálne a fokusované rázové vlny sú určené na urýchlenie hojenia a liečbu mnohých indikácií pôsobiacich akútnu a chronickú bolesť. STORZ MEDICAL ponúka inovatívny dizajn, užívateľsky prívetivé ovládanie, širokú oblasť indikácií, možnosť kombinovanej terapie radiálnou a fokusovanou rázovou vlnou spolu s vibračnými a podtlakovými aplikátormi počas jedného ošetrenia.

Radiálna rázová vlna je fyzikálne tlaková vlna. Prenos energie zaisťuje pneumaticky urýchlený projektil v trubici, ktorý nárazom do aplikačného nástavca prenáša energiu do tkaniva.

V tkanive sa vlna rozbieha radiálne a priechodom tkaniva sa znižuje jej intenzita
Najúčinnejšia je v hĺbke 1,5 cm
V závislosti na zvolenom nástavci je schopná preniesť energiu až do hĺbky 6 cm
V tkanive spôsobuje mierne vibrácie
Pacient cíti rázy aj na zdravé tkanivá
Puls radiálnej vlny je 1000x pomalší ako fokusované rázové vlny
Počet ošetrení je 5-7 v týždenných intervaloch
Fokusovaná rázová vlna je z pohľadu fyziky skutočná rázová vlna. Rázová vlna od STORZ MEDICAL pre generáciu fokusovanej vlny využíva patentovaný elektromagnetický cylindrický generátor so stabilnou energiou počas celej životnosti.

Prechodom tkaniva sa vlna zbieha do fokusu v definovanej hĺbke, kde dosahuje nastavenú hustotu energie
Hĺbka stredu fokusu je 5 cm, 3 cm alebo 1,5 cm podľa zvoleného dištančného nástavca
Veľká terapeutická oblasť až do 125 mm
V tkanive nespôsobuje vibrácie
Pacient rázy cíti v hĺbke a iba v postihnutom tkanive
Pulz fokusovanej vlny je 1000x rýchlejší ako radiálne rázové vlny
Počet ošetrení je 3-5 v týždenných až 10 denných intervaloch, a to aj v prípade kombinovaného ošetrenia radiálnou a fokusovanou rázovou vlnou