Ortopédia a Rehabilitácia

Radiálne a fokusované rázové vlny od najväčšieho svetového výrobcu STORZ MEDICAL zo Švajčiarska sú určené na urýchlenie hojenia a liečbu mnohých indikácií spôsobujúcich akútnu a chronickú bolesť.

Extrakorporálna magnetotransdukčná terapia EMTT® s vysokým výkonom elektromagnetického poľa je nová technológia na regeneráciu a rehabilitáciu ochorení pohybového aparátu.