Neurológia – liečba alzheimerovej choroby

Rázové vlny pre neurogické indikácie vrátane liečby Alzheimerovej choroby

Fokusované rázové vlny DUOLITH sú schválené na liečbu spastickej paralýzy svalov vyvolané napr. detskou mozgovou obrnou alebo mŕtvicou
Systém NEUROLITH vybavený unikátnym navigačným systémom je schválený na liečbu pacientov s Alzheimerovou chorobou

NEUROLITH®
Rázová vlna na liečbu Alzheimerovej choroby
Transkraniálna pulzná stimulácia špecifických mozgových oblastí

Nová unikátna neinvazívna metóda stimulácie mozgu pacientov s Alzheimerovou chorobou s preukázaným zlepšením parametrov CERAD testu.

Mechanizmus transkraniálnej pulznej stimulácie TPS® rázovou vlnou

Kľúčovým mechanizmom účinku TPS® je mechanotransdukcia. Stimulácia rastových faktorov, najmä VEGF, nielen zlepšuje prietok krvi v mozgu, ale podporuje aj tvorbu nových krvných ciev (angiogenéza) a regeneráciu nervov. Ďalším účinkom je uvoľňovanie oxidu dusnatého (NO) spôsobujúceho vazodilatáciu a zlepšenie krvného obehu.

Biologické účinky TPS®

Mechanotransdukcia
Zvýšenie priepustnosti bunkových membrán
Stimulácia mechanosenzitívnych iónových kanálov
Uvoľňovanie oxidu dusnatého (NO), ktoré spôsobuje vazodilatáciu, zvýšenú metabolickú aktivitu, angiogenézu a má protizápalový účinok
Stimulácia vaskulárnych rastových faktorov (VEGF)
Stimulácia BDNF
Migrácia a diferenciácia kmeňových buniek

TPS® môže stimulovať hlboké mozgové oblasti dosahujúce až 8 cm do mozgu. Kvôli krátkej dobe stimulácie TPS® je zabránené zahrievaniu tkaniva.

Ošetrenie TPS® sa vykonáva cez lebku. Pacient nie je počas liečby imobilizovaný a je schopný sa voľne pohybovať.

Je preukázané, že liečba TPS® významne zlepšuje hodnoty testu CERAD a znižuje Beckov depresívny index u pacientov s miernou až stredne ťažkou demenciou.

6 terapií počas 2 týždňov
Ambulantné 30 minútové ošetrenie
Bezbolestné a bez vedľajších účinkov
Personalizovaná liečba založená na dátach z MRI
Adjuvantný kognitívny tréning nie je nutný
Holenie pokožky hlavy nie je nutné
Počas liečby nedochádza k imobilizácii pacienta

Systém BodyTrack® sleduje polohu aplikátora v reálnom čase a naviguje obsluhu na presnú distribúciu aplikovaných pulzov do špecifických častí mozgu.

Použitie dát pacienta z vyšetrenia mozgu magnetickou rezonanciou (MRI)
Vizualizácia dát MRI v 3 rovinách (axiálna, koronálna, sagitálna)
Farebná vizualizácia ošetrovanej oblasti mozgu
Vizualizácia distribúcie pulzov TPS® v reálnom čase
Priebežná vizualizácia a dokumentácia aplikovanej energie a priebehu ošetrenia