DUOLITH® SD1 T-Top FSW ultra

Fokusovaná rázová vlna
Dokonalý dizajn, kvalitné prevedenie a optimálna ergonómia sú hlavnými rysmi designu prístrojov novej generácie fokusovanej rázovej vlny s aplikátorom SEPIA®.

Aplikátor SEPIA® má všetky dôležité ovládacie prvky integrované do aplikátora.

Výnimočná ohybnosť kábla aplikátora napomáha jednoduchému ošetreniu priamo pacienta.

Výhody nového aplikátora rázovej vlny SEPIA®

individuálny výber zo širokého rozsahu energií
spoľahlivá terapia hlboko uložených oblastí
veľká oblasť fokusu zvyšujúca presnosť zamerania rázovej vlny
nízke prevádzkové náklady

Technické parametre

ESWT fokusovaná rázová vlna s patentovaným cylindrickým elektromagnetickým generátorom
Štandardný rozsah energie: 0,01 – 0,55 mJ/mm2
Rozšírený rozsah energie (voliteľný): 0,03 – 1,24 mJ/mm2
Možnosť upgradu na DUOLITH® SD1 TOWER »ultra« rozšírením o ďalšie moduly
Ovládanie dotykovým 10” LCD displejom (voliteľné) alebo ovládacími prvkami na aplikátore
Integrovaný 3D anatomický atlas Visual Body
Hmotnosť riadiacej jednotky 24 kg
Rozmery riadiacej jednotky 46 x 18 x 45 cm

Indikácia

rozsiahle kalcifikácia ramena
tendinopatia
pseudoartróza
ostroha kosti pätovej
post-traumatické spazmy

erektilná dysfunkcia
svalové spúšťové (bolestivé) body
zlepšenie pohyblivosti po mŕtvicipolyneuropatie
syndróm chronickej panvovej bolesti
plastická indurácia penisu

Aplikátor SEPIA®

Účinná a neúnavná liečba priamo u pacienta
Nízke náklady na revíziu cievky vďaka jednoduchej výmene
Všetky ovládacie prvky integrované na displeji aplikátora
Hĺbka ohniskovej zóny: 0 – 65 mm
Terapeutická účinnosť: hĺbka prieniku až do 125 mm
Stála úroveň energie: 0,01 – 0,55 mJ / mm2
Voliteľné: dištančný nadstavec na hojenie rán a pseudoartrózu: 0,03 – 1,24 mJ / mm2)
Všetky ovládacie prvky sú integrované do aplikátora.

Aplikácia