Veterinárna medicína

Plasma care
Prístroj na dezinfekciu rany

Plasma care® je mobilný lekársky prístroj na dezinfekciu rany studenou atmosférickou plazmou. Redukuje bakteriálnu nálož, je účinný na multirezistentné organizmy, nevytvára rezistenciu

Ošetrenie prebieha priložením prístroja k očistenej rane a expozíciou plazmy po dobu 1 minúty. Plocha ošetrenej oblasti je 12 cm2. S jedným výmenným nástavcom je možné ošetriť až 6 oblastí. Pri plnom nabití je kapacita vstavanej batérie dostatočná pre 200 ošetrení. Plasma care sa dobíja bezdrôtovo po odložení do stojanu.

Mechanizmus pôsobenia

Studená atmosférická plazma (CAP) je reaktívna zmes elektrónov, iónov, excitovaných atómov a molekúl, reaktívnych foriem (O3, NO, NO2 a ďalších), UV žiarenia a tepla. Táto reaktívna zmes účinne inaktivuje baktérie, plesne a vírusy. Vytvára v bunkovej membráne po dobu niekoľkých mikrosekúnd mikropóry s priemerom 5 nanometrov, ktorými vstupuje do bunky. V prokaryotických bunkách CAP ničí DNA oxidáciou DNA a dvojreťazovými zlomami. Antibiotická a iná rezistencia sa neuplatní.

U eukaryotických buniek je DNA viac chránená v bunkovom jadre a nedôjde k jej poškodeniu. Navyše ľudské bunky majú bunkový opravný mechanizmus.

In vitro bolo pozorované, že oxidačný stres spôsobený CAP stimuluje mechanizmus biologického prežitia, čo je jedno z možných vysvetlení zlepšeného hojenia u niektorých pacientov.

Indikácie
– Chronické rany (arteriálne, žilové, infekčné …)
– Akútne, otvorené rany (mechanicky podmienené, tepelne spôsobené, operačné)

Výhody liečby Plasma care®

– Účinná redukcia baktérií
– Eliminácia multirezistentných patogénov
– Nie je známy vznik rezistencie na terapiu
– Nie je známe poškodenie tkaniva
– Bezbolestné ošetrenie
– Prenosný a ľahko použiteľný
– Vhodný aj pre pacientov s kardiostimulátorom
– Elektrický prúd neprechádza kožou
– Doba aplikácie iba 1 minúta