DUOLITH® SD1 Ultra USG Tower

Modulárna rázová vlna najvyššej triedy s diagnostickým ultrazvukom
DUOLITH® SD1 ultra modulárny systém kombinuje radiálnu a fokusovanú terapiu rázovými vlnami (ESWT) s integrovaným diagnostickým ultrazvukovým zobrazovaním, doplnkovou vibračnou a vákuovou terapiou pre účinnú terapiu bolesti v ortopédii a rehabilitácii.

Riadiaca jednotka s Pain Guide a integrovaným diagnostickým ultrazvukovým zobrazovaním (15,4” dotyková obrazovka) s R-SW modulom s radiálnym FALCON aplikátorom a F-SW modul so fokusovaným SEPIA aplikátorom.

Technické parametre

Modulárna koncepcia radiálnej a fokusovanej rázovej vlny
ESWT fokusovaná rázová vlna s patentovaným cylindrickým elektromagnetickým generátorom
RSWT radiálna rázová vlna s D-ACTOR® technológiou
4 konektory: 2x R-SW, 1x V-ACTOR®, 1x VACU-ACTOR®
Integrovaný 3D anatomický atlas Visual Body
Voliteľný V-ACTOR 1 – 50 Hz vibračná terapia
Voliteľný farebný Doppler diagnostický ultrazvuk
Modulárny koncept dovoľuje postupné rozširovanie rázovej vlny o ďalšie moduly

Konfigurácia

Prístroj DUOLITH® SD1 je univerzálny modulárny systém určený na kombinované ošetrenie oboma typmi rázových vĺn (fokusované rázové vlny – F-SW a radiálne rázové vlny – R-SW, rozšírený o možnosť diagnostikovať a/alebo lokalizovať oblasť tkaniva pomocou farebným Doppler diagnostickým ultrazvukom.

Vlny F-SW majú krátku dĺžku pulzu a sú sústredené na oblasť s priemerom niekoľkých milimetrov, čo umožňuje aplikáciu rázových vĺn na úzko vymedzenú oblasť, a to aj v hlbších vrstvách tkaniva.

Vlny R-SW (radiálne tlakové vlny) – aplikovaný tlak sa v tkanive šíri radiálne a pôsobí liečivo najmä na oblasti tkaniva v blízkosti povrchu.

Konfigurácia 3: R-SW + F-SW + Control + US
Radiálna a fokusovaná rázová vlna s integrovaným farebným Doppler diagnostický zobrazovací ultrazvukom

Kombinovaná terapia rázovoými vlnami na ošetrenie cieľových oblastí tela povrchových aj hlboko uložených
Radiaálna rázová vlna s integrovaným farebným Doppler diagnostický zobrazovací ultrazvukom
Fokusovaná rázová vlna s integrovaným farebným Doppler diagnostický zobrazovací ultrazvukom

Aplikátory

»SEPIA« – aplikátor F-SW
Účinná a neúnavná liečba priamo u pacienta
Nízke náklady na revíziu cievky vďaka jednoduchej výmene
Všetky ovládacie prvky integrované na displeji aplikátora
Hĺbka ohniskovej zóny: 0 – 65 mm
Terapeutická účinnosť: hĺbka prieniku až do 125 mm
Stála úroveň energie: 0,01 – 0,55 mJ / mm2
Voliteľné: dištančný nadstavec na hojenie rán a pseudoartrózu: 0,03 – 1,24 mJ / mm2)

»FALCON« – aplikátor R-SW
Všetky ovládacie prvky integrované na displeji aplikátora »FALCON«
Rozšírený rozsah energie: 0,3 – 5 bar
Radiálny aplikátor so senzorom »Skin Touch«
4 pripojenia: 2 x R-SW, 1 x V-ACTOR®, 1 x VACU-ACTOR®
Vibračná terapia pomocou aplikátora V-ACTOR® (voliteľné)
VACU-ACTOR® vákuová terapia

Diagnostický zobrazovací ultrazvuk

Diagnóza a terapia kombinovaná v jednom systéme

Farebný Doppler »Štandard«: 2 – 10 MHz alebo »Vysoké rozlíšenie«: 1,5 – 15 MHz

Ukladanie ultrazvukových obrazov priamo do systému správy pacientov

Rozhranie DICOM (voliteľné)

Aplikácia