Urológia

Vývoj inovatívnych produktov pre urológiu má dlhú tradíciu v STORZ MEDICAL. Rázové vlny môžu byť účinne použité pre liečbu indikácií pri urologických terapiách ako sú napríklad syndróm panvovej bolesti CPPS a plastická indurácia penisu Peyronieho choroba. Liečba rázovou vlnou tiež otvára novú oblasť použitia pri cievnej erektilnej dysfunkcii.


DUOLITH® SD1 T-TOP F-SW ultra pre urológiu
Fokusovaná urologická rázová vlna

Cielená terapia rázovými vlnami DUOLITH® SD1 ultra pre neinvazívnu liečbu erektilnej dysfunkcie (ED) vaskulárneho pôvodu, Induratio Penis Plastica (IPP) a syndrómu chronickej panvovej bolesti (CPPS).

Účinné a moderný systém s individuálne voliteľným, dynamickým a silným energetickým rozsahom a voliteľnou hĺbkou fokusu.

Jednoduchý prístup s vysokou mierou presnosti, terapia bez liekov alebo chirurgického zákroku, krátke ošetrenie bez anestézie.

Technické parametre

– ESWT fokusovaná rázová vlna s patentovaným cylindrickým elektromagnetickým generátorom
– mobilný prístroj
– ovládanie dotykovým LCD displejom alebo ovládacími prvkami na aplikátore
– integrovaný 3D anatomický atlas Visual Body
– hmotnosť riadiacej jednotky 24 kg
– rozmery riadiacej jednotky 46 x 18 x 45 cm

Terapia rázovou vlnou na liečbu urologickej bolesti a erektilnej dysfunkcie
DUOLITH® SD1 »ultra« je účinne používaný na liečbu:

– erektilná dysfunkcia (ED) cievneho pôvodu
– plastické indurácia penisu (IPP)
– syndrómu chronickej panvovej bolesti (CPPS)

Vedecké štúdie preukázali pri týchto indikáciách účinnosť fokusovaných rázových vĺn.

Účinnosť tohto moderného prístroja fokusovanej rázovej vlny je daná individuálne nastaviteľným rozsahom dynamickej a výkonnej energie a terapeutickej hĺbky fokusu. Hlboko uložené oblasti je možné ľahko ošetriť vďaka veľkej oblasti fokusu a vysokému stupňu presnosti zacielenia energie. Tieto jej technické vlastnosti tiež vysvetľujú vyššiu účinnosť liečby v porovnaní s ostatnými prístrojmi ESWT: vďaka hĺbke fokusu môžu byť rázové vlny aplikované iba z jednej strany penisu.

Výhody
– Ošetrenie bez medikácie alebo chirurgického zákroku
– Krátka doba ošetrenia
– Bez vedľajších účinkov
– Nie je nutná anestézia

Plasma care
Prístroj na dezinfekciu rany

Plasma care® je mobilný lekársky prístroj na dezinfekciu rany studenou atmosférickou plazmou. Redukuje bakteriálnu nálož, je účinný na multirezistentné organizmy, nevytvára rezistenciu

Ošetrenie prebieha priložením prístroja k očistenej rane a expozíciou plazmy po dobu 1 minúty. Plocha ošetrenej oblasti je 12 cm2. S jedným výmenným nástavcom je možné ošetriť až 6 oblastí. Pri plnom nabití je kapacita vstavanej batérie dostatočná pre 200 ošetrení. Plasma care sa dobíja bezdrôtovo po odložení do stojanu.

Mechanizmus pôsobenia

Studená atmosférická plazma (CAP) je reaktívna zmes elektrónov, iónov, excitovaných atómov a molekúl, reaktívnych foriem (O3, NO, NO2 a ďalších), UV žiarenia a tepla. Táto reaktívna zmes účinne inaktivuje baktérie, plesne a vírusy. Vytvára v bunkovej membráne po dobu niekoľkých mikrosekúnd mikropóry s priemerom 5 nanometrov, ktorými vstupuje do bunky. V prokaryotických bunkách CAP ničí DNA oxidáciou DNA a dvojreťazovými zlomami. Antibiotická a iná rezistencia sa neuplatní.

U eukaryotických buniek je DNA viac chránená v bunkovom jadre a nedôjde k jej poškodeniu. Navyše ľudské bunky majú bunkový opravný mechanizmus.

In vitro bolo pozorované, že oxidačný stres spôsobený CAP stimuluje mechanizmus biologického prežitia, čo je jedno z možných vysvetlení zlepšeného hojenia u niektorých pacientov.

Indikácie
– Chronické rany (arteriálne, žilové, infekčné …)
– Akútne, otvorené rany (mechanicky podmienené, tepelne spôsobené, operačné)

Výhody liečby Plasma care®

– Účinná redukcia baktérií
– Eliminácia multirezistentných patogénov
– Nie je známy vznik rezistencie na terapiu
– Nie je známe poškodenie tkaniva
– Bezbolestné ošetrenie
– Prenosný a ľahko použiteľný
– Vhodný aj pre pacientov s kardiostimulátorom
– Elektrický prúd neprechádza kožou
– Doba aplikácie iba 1 minúta